Trồng rau thủy canh đạt từ 8 - 9 tỷ đồng/ha

Trồng rau không cần đất – đưa công nghệ cao ra đồng ruộng

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang dần được quan tâm đầu tư tại Việt Nam. Với mô hình này, thời gian canh tác được rút ngắn, nhưng giá trị đạt được tăng lên gấp bội phần. Xa dần hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” […]